4 tegn på at finansielle traumer styrer din økonomiske adfærd, og hvordan du kan tage kontrollen tilbage

4 tegn på at finansielle traumer styrer din økonomiske adfærd, og hvordan du kan tage kontrollen tilbage.


Nogle mennesker går igennem livet uden at opleve bekymringer omkring penge, men for mange menneskers vedkommende så er penge i perioder forbundet med stress, frustrationer og følelser af utilstrækkelighed, værdiløshed samt skam. Mange gange kan følelserne omkring penge og økonomi blive så overvældende, at vores nervesystem går i overlevelsestilstand, og vi går i enten kamp, flugt eller frys, hvilket kan afstedkomme en uhensigtsmæssig økonomisk adfærd.

Amerikanske undersøgelser viser, at der blandt mennesker, der oplever finansielle traumer, er en overrepræsentation af selvdestruktiv økonomisk adfærd. De har en markant manglende evne til at planlægge, organisere og styre deres økonomi. Dertil oplever de stærke følelser af vrede, frustration, opgivelse, skam og/eller afmagt omkring deres økonomiske situation med en forringet livskvalitet til følge. Der er mange faktorer, der kan føre til finansielle traumer herunder tab af indkomst, formue eller bolig, begrænset til ingen opsparing, stor gæld, fejlslagne investeringer, skilsmisse mm. Uanset årsag så har finansielle traumer en invaliderende eller destruktiv indvirkning på den måde, vi omgås penge på. Det er derfor vigtigt, at vi kan genkende tegnene på finansielle traumer og vide, hvad vi skal være opmærksomme på.


Tegn på finansielle traumer

1.​Finansiel fornægtelse

Symptomerne på denne type af finansiel traumerespons kan være, at man ikke åbner sine regninger eller tør kigge på sin banksaldo, eller at man som forretningsejer ikke forholder sig til sin bogføring. Bare det at tænke på penge kan udløse stress, og vi undlader helt at forholde os til penge og økonomi. Relationen til penge er ofte styret af intense følelser af angst, smerte eller utryghed.

2.​Overforbrug

Overforbrug eller tvangskøb er en almindelig finansiel traumerespons. Symptomerne for responsen kan være alt fra at bruge for mange penge på at spise ude eller at overforbruge på forbrugsgoder for penge, vi ikke har. Når vi overforbruger, er det vigtig, at vi reflekterer over motivet for vores overforbrug. En vigtig faktor er at være opmærksom på er, at vi som en del af den vestlige selvforståelse ser forbrugsgoder, som noget vi rækker ud efter, når vi keder os, når vi føler os kede af det eller triste. At vi kan blive fikset, hvis der er noget galt med os. Penge bliver på lige fod med andre typer af afhængighedsskabende substanser noget vi følelsesregulerer med.

3.​Underforbrug

Underforbrug kan være en finansielt traumerespons, hvor vi holder så meget fast i vores penge, at vi ikke under os selv de mest nødvendige dagligdagsting. Det kan være, at vi ikke skruer op for varmen i hjemmet, ikke køber den medicin vi har behov for. Det centrale for denne finansielle traumarespons er angsten for ikke at have penge nok. Ofte har underforbrugere en følelsesmæssig tilknytning til penge. Bindingen kan være så stærk, at det at bruge penge kan føles som at miste en rigtig god ven. Hvem ser ikke Joachim von And og hans relation til sine mønter for sig her!?

4.​Mangel på finansielle grænser​

Klassiske eksempler for denne type af traumarespons er f.eks., at vi ikke tager betaling for vores ydelser eller produkter; låner penge ud til familie og venner, selv om vi ikke har råd til det; tager underpriser eller ikke beder om penge, når vi har krav på det. I det hele taget lader hensynet til andres økonomi komme før hensynet til vores egen. En yderligere dimension i denne type af traumerespons, er at den er viklet ind i vores relationer, og at der kan være alt for store følelsesmæssige og relationelle omkostninger forbundet med at sætte finansielle grænser over for vores relationer.​​


Hvordan heler du finansielle traumer?

Hvordan kommer vi så videre herfra, når vi har en indikation af, at vores økonomiske adfærd er styret af finansielle traumer?​


-Den første og vigtigste beslutning er, at vi bestemmer os for at gøre noget ved vores situation.​


-Det næste skridt er åbent og ærligt at tale om vores traumebaserede relation til penge. Penge er et af de få tabuer, der eksisterer i vores samfund, og der er meget skam forbundet med ikke at kunne lykkes på dette område af vores liv. Det, at vi taler åbent om dette forhold, er en måde at normalisere dette område på.


-Herefter skal vi lære at regulere vores nervesystem, så vi kan lære at håndtere de overvældende følelser der er forbundet med penge og økonomi. Hvis vi f.eks. føler angst, hver gang vi skal træffe økonomiske beslutninger, og derfor flygter fra den ”farlige” situation - skal vi lære at kunne rumme disse følelser. Når vi opnår en større båndbredde i vores nervesystem, vil vores beslutninger i mindre grad være styret af stærke følelser, men derimod komme fra et velovervejet og modent sted.


I sidste instans skal helingen af finansielle traumer hjælpe dig til at komme et sted hen, hvor du kan genoverveje din økonomiske fremtid og aktivt arbejde hen imod det liv, du drømmer og længes efter. I denne helingsproces kan du række ud efter terapeuter, der kan arbejde traumebaseret. ​

Har jeg fanget din interesse og har du brug for at høre mere?​

Så tilmeld dig mit nyhedsbrev her.​

Husk at tjekke dit spamfilter, når du skal bekræfte tilmeldingen til maillisten. 

Kontakt mig hvis du vil høre nærmere​!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt