Få ro i maven, når du tænker på det økonomiske aspekt af din virksomhed.

​Læs om de tre økonomiske indsatsområder, jeg kan hjælpe dig med i din forretning!​

Det er livsvigtigt for din virksomhed, hvordan du håndterer følelsesmæssig stress omkring penge og økonomi

​Som virksomhedsejer kan penge og økonomien føles som en stor udfordring, og det kan udløse forskellige følelsesmæssige reaktioner. Der kan opstå stress og følelsesmæssig overvældelse, især når usikkerhed omkring indtægter og udgifter præger dine tanker. Skam og tvivl kan melde sig, når din virksomhed er økonomisk udfordret, og det påvirker dit selvværd. Det skaber tvivl om din evne til at håndtere din virksomhed på en ansvarlig måde og det kaster lys på, om du er tilstrækkelig dygtig til opgaven.

​Alle typer af følelser kan være overvældende. Det kan være frygten for fiasko, der kan opstå ved truslen om økonomisk nedgang. Men det kan også være euforien, når dit hårde arbejde begynder at give pote, og du oplever fremgang og succes i din virksomhed.

​Når du som virksomhedsejer oplever overvældende følelser omkring penge og økonomi, kan det sætte sig som økonomisk stress i din krop. Når dette sker, kan din krop reagere på forskellige måder. Måske oplever du en frys-tilstand i kroppen, som er en helt naturlig reaktion i kroppen under stress.

Dit frys kan manifestere sig på forskellige måder. Dette kan inkludere en midlertidig lammelse, hvor du føler dig handlingslammet, usikker på, hvordan du skal håndtere situationen, og du har svært ved at træffe beslutninger. Din mentale energi vil ofte fokusere på at undgå eller blokere for de ubehagelige følelser, hvilket kan føre til overspringshandlinger, undgåelse af opgaver og en generel manglende evne til at håndtere de økonomiske aspekter af din virksomhed.

​Flugtrespons er anden type af stressreaktion, som kan påvirke dig, når penge og økonomi bliver for overvældende og for farlige. Din flugtrespons aktiveres, når du opfatter noget som en trussel, og kroppen vurderer, at den bedste reaktion er at undvige eller flygte fra situationen. Truslen du så forsøger at flygte fra her, er penge og din økonomi.

Flugtresponsen kan manifestere sig på forskellige måder i forhold til din virksomhed. Det kan være, at du undlader at forholde dig til daglige driftsøkonomiske og regnskabsmæssige opgaver eller det kan være, at du udskyder vigtige økonomiske beslutninger.

Igen er det vigtigt at nævne her, at flugtrespons er en helt naturlig reaktion på overvældende hændelser og følelser. Og kroppen gør bare, det den skal gøre for at beskytte dig.

Begge typer af stressreaktioner kan gøre det sværere for dig at forholde dig til din virksomheds økonomiske virkelighed. Hvis du ofte eller permanent er ramt af disse typer af stressrespons, kan det gøre det vanskeligt for dig, at kunne træffe gode og sunde beslutninger for din forretning.​

Indikatorer for at du oplever følelsesmæssigt stress, når du skal håndtere penge og økonomi i din virksomhed er:

- du tager underpriser for dine ydelser

- du lader bogføringen sejle

- du afleverer regnskaber for sent

- du overfolder ikke tidsfrister

- du undlader at tjekke din virksomheds bankonto

- du går i panik, når du får beskeder fra skat eller banken i din e-boks

- du udskyder hele tiden vigtige økonomiske beslutninger

- du fakturerer altid for sent eller har svært at udsende rykkere ved for sen betaling

- du har ikke kontrol over udgifter

- du betaler regninger for sent

- du mangler opsparing til uforudsete udgifter

- du har stigende gæld i virksomheden

- du undlader budgetlægning

- du fastholder samme prisniveau over lange perioder

- du har ikke udarbejdet eller revideret din forretningsplan

Hvis du ikke er i stand til at håndtere følelsesmæssig stress omkring penge og økonomi, kan det have negative konsekvenser for både dig som virksomhedsejer og for din virksomhed som helhed. Ubehandlede følelser såsom angst kan føre til fortsat stress, nedsat beslutningstagningsevne og endda påvirke din fysiske og mentale sundhed.


En del af min ydelse er at hjælpe dig med at håndtere din følelsesmæssige stress omkring penge og økonomi, og derved hjælpe dig til at træffe sunde og forretningsmæssige beslutninger for din virksomhed.​

​​Når du ​siger til dig selv, at du ikke er god til penge og økonomi - så er det måske dine (økonomiske) traumer, der taler.

Du kan måske fortælle dig selv, at du er dårlig til at håndtere penge, eller at din økonomiske viden mangler. Du har måske uden held forsøgt dig at sætte dig ind i økonomi og regnskab, og blevet fuldstændigt overvældet. Måske føler du endda skam, når det drejer sig om penge og din manglende evne til at håndtere økonomien i din virksomhed.

Men nøglen til at forstå disse følelser ligger i begrebet 'traume'. Når du oplever et anstrengt og kompliceret forhold til penge, er der meget, der tyder på, at du er præget af (økonomiske) traumer.

Hvad gør så dette traume ved dig? Det former dine overbevisninger om dig selv og penge. Og det styrer især din adfærd omkring penge. Det kan få dig til afvige fra de ellers sunde beslutninger, du normalt træffer i din forretning. Når du bliver ramt i et (økonomisk) traume, kan du risikere, at du bypasser dine ellers sunde beslutningsprocesser i din forretning. Du kan derved komme til at gøre stor økonomisk skade på din virksomhed.

Traume er ikke bare en ting, der bare skete engang i fortiden; det er en prægning, en reaktion på en hændelse eller en række af hændelser, som var for overvældende for dit nervesystem. Reaktionen på disse hændelser styrer og former stadig den dag i dag dine overbevisninger om dig selv og dit forhold til penge. Det er som et usynligt manuskript, skrevet i ind dit sind og nervesystem. Hver gang du bliver udsat for noget, der bare minder lidt om det oprindelige traume, udløser det en bestemt type adfærd hos dig - som kan være ganske destruktiv for din virksomhed.

Adfærden er kroppens måde at dæmpe den smerte, der er forbundet med det oprindelige traume. Men adfærden fastholder dig også i en historie om, hvem du er omkring penge, hvad du kan med penge, og hvad du må med penge. Når vi oplever noget traumatisk, kan det påvirke vores tanker, følelser og opfattelser af verden omkring os. Dette kan føre til udviklingen af negative overbevisninger, som er faste, negative tanker om os selv, andre eller verden generelt.

Negative overbevisninger om penge kan opstå gennem forskellige oplevelser. Opvækst i økonomisk usikre familier kan skabe en vedvarende overbevisning om, at penge er knappe. Traumatiske økonomiske begivenheder som tab af job eller økonomisk fiasko kan forstærke en vedvarende frygt for mangel og usikkerhed omkring penge.


Negative overbevisninger omkring penge og økonomi i din virksomhed kan være:

- jeg fortjener ikke økonomisk succes med min virksomhed

- jeg har økonomisk succes på grund af held, og ikke på grund af mine kompetencer

- jeg undlader at maksimere min indtjening, for jeg er overbevist om, at jeg ikke fortjener det

- jeg undgår at tale om økonomi, fordi det er for skamfuldt

- jeg er bange for at tale om penge og økonomi, for folk vil bare opdage, hvor dårlig jeg er til det

- jeg er kommet for sent på markedet, så det er ikke muligt for mig at opnå succes.

- jeg tør ikke hæve mine priser, for jeg er bange for, at miste kunder

- jeg vil blive opfattet som grådig, hvis jeg sætter mine priser højere, end jeg gør nu

- jeg kan ikke retfærdiggøre at tage højere priser for mine ydelser, da de ikke er unikke nok

- jeg skal altid give mere end jeg har lovet, for ellers forlader kunderne mig

- jeg er overbevist om, at store rabatter og gratis ydelser er den eneste måde at tiltrække kunder på

Disse eller tilsvarende negative overbevisninger omkring dig, penge og din virksomhed, kan låse dig fast i et bestemt handlemønster, som i længden kan være ganske destruktivt, og dermed gøre uoprettelig skade for din virksomhed.

En del af min service er kaste lys dine eventuelle økonomiske traumer, og hjælpe dig til at forstå, hvordan negative overbevisninger påvirker dit forhold til penge og dermed din virksomhed. Formålet med at arbejde med dine traumer, er at kunne støtte dig i at skabe positive forretningsmæssige og økonomiske forandringer i din virksomhed.​

At have overblik over din økonomi og dine fremtidige pengestrømme er med til at skabe økonomisk ro og frihed.

​Nu kommer vi nok til den måske mest udfordrende del af mine ydelser, og som måske kan vække en del ubehag hos dig. For mange mennesker kan det blive ganske følelsesmæssigt overvældende at tale om det mere økonomiske og forretningsmæssige aspekt af deres virksomhed. Det kan godt være så følelsesmæssigt overvældende, at du nærmest bliver handlingslammet. Du vil måske meget hellere håndtere relationen til dine kunder, end forholde dig til om du har den rette prissætning, om du har styr på indtjeningen, dine omkostninger m.m.

Derfor er det heller ikke det første vi kaster os ud i, når du arbejder sammen med mig. Vi skal først have skabt ro på nervesystemet og dit pengesyn, inden vi bevæger os ned ad den forretningsmæssige  vej.

At have et omfattende overblik over din virksomheds økonomi og pengestrømme er afgørende for dens sundhed og dens trivsel. Dette involverer bl.a. at du har styr på din prissætningsstrategi, dit omkostningsbudget, at du har øje for fremtidige indtægts- og pengestrømme.

Men først og fremmest skal du, inden vi går igang med det økonomiske aspekt, have klarhed over, hvilken type forretning du ønsker. Hvilke værdier skal den bygge på, hvad drømmer du om, og hvilken forskel ønsker du at gøre med din forretning - er nogen af de spørgsmål, du skal forholde dig til. Når dette er på plads, kan vi bygge bro fra din passion og drømme til det økonomiske aspekt af din virksomhed.​

Prisstrategi og hvorfor det er vigtigt

En veldefineret prissætningsstrategi er ikke blot et spørgsmål om at fastsætte priser. Det er en strategisk tilgang, der kræver forståelse af, hvad det er for et marked du er på, hvilke konkurrenter du har og hvilke ydelser dine konkurrenter tilbyder til hvilke priser. Hvilke produkter du ønsker og hvordan de skal prisfastsættes er afgørende faktorer for, om du får dækket dine omkostninger og genererer et overskud i virksomhed.

Budgetter og hvorfor det er vigtigt

Budgetter fungerer som et roadmap for virksomheden. De giver et klart billede af indtægter, omkostninger over en given periode. Ved at have et detaljeret budget kan du træffe informerede beslutninger, identificere områder, der kræver økonomisk opmærksomhed, og sikre, at din virksomhed arbejder inden for fastsatte økonomiske rammer.

Overblik over fremtidige pengestrømme og hvorfor det er vigtigt

Pengestrømme er hjertet af din virksomheds likviditet. En sund pengestrøm sikrer, at virksomheden kan imødegå daglige udgifter, håndtere uforudsete omkostninger og endda investere i vækstmuligheder. Når du er i stand til at overvåge, hvor pengene kommer fra og hvor de går hen, ved du lige præcis, hvornår du skal sætte ind med ekstraordinære tiltag. Hvis du eksempelvis kan se, at din virksomhed kommer til mangle penge i en fremtidig periode, har du mulighed for at agere på det i tide.

Samlet set er et omhyggeligt fokus på disse økonomiske faktorer afgørende for din virksomheds succes.

Det muliggør ikke kun daglig drift, men giver også mulighed for strategisk planlægning, risikostyring og tilpasning til skiftende forhold på markedet. At have styr på disse elementer er ikke kun en forretningspraksis; det er nøglen til en virksomhed i trivsel.​

Bare rolig jeg holder dig i hånden gennem hele denne proces, og jeg hjælper dig med at få en stærk og dyb forståelse for din forretning og dens økonomi.

Har jeg fanget din interesse og har du brug for at høre mere?​

Så tilmeld dig mit nyhedsbrev her.​

Husk at tjekke dit spamfilter, når du skal bekræfte tilmeldingen til maillisten. 

Kontakt mig hvis du vil høre nærmere​!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt